Конференції

Юрій Ковбасенко. Сучасна шкільна літературна освіта: проблеми і перспективи

Світлана Сафарян. Шляхи удосконалення уроку літератури в контексті проблем сучасної шкільної літературної освіти

Анжела Мельник. «… Слово, книжка і живі людські стосунки». Методичні рекомендації до організації тижня зарубіжної літератури у школі

Анжела Мельник, кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри методики викладання російської мови

та світової літератури НПУ імені М. П. Драгоманова

«… Слово, книжка і живі людські стосунки»

Методичні рекомендації

до організації тижня зарубіжної літератури у школі

Чим багатший естетичний досвід індивідуума,

тим досконаліший його смак,

тим чіткіший його моральний вибір,

тим він вільніший…

Й. О. Бродський

Більше ніж два сторіччя разом із програмовим вивченням літератури в школі пліч-о-пліч крокує, значно розширюючи можливості спілкування учнів з мистецтвом слова, позакласна робота з дисципліни. Літературні гуртки, екскурсії, виставки, свята, вечори, конкурси, ігри, шкільний театр – ось далеко неповний перелік найпоширеніших видів позакласної роботи з літератури. У кожного з них є своя методика проведення, специфіка, армія прихильників. Кожний з них має безліч методичних варіацій і свій досвід існування на теренах шкільної літературної освіти. І кожний з них, за умови правильної організації, має потужний виховний потенціал.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Ігор Ціко. Організація роботи з оригіналом і перекладом на уроках зарубіжної літератури в 5-7 класах (до проблеми формування етнокультурної компетентності учнів)

Ігор Ціко
старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
та методики їх викладання
Донецького ОІППО

 

ВИВЧЕННЯ ОРИГІНАЛУ І ПЕРЕКЛАДУ
НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 5-7 КЛАСАХ
(до проблеми формування етнокультурної компетентності учнів)

Переклад не стосується самих тільки слів;
це – справа розкриття усієї культури
Ентоні Берджес

Останнім часом українське суспільство перед системою загальної
середньої освіти ставить ряд важливих питань, пов’язаних із формуванням у підростаючого покоління національно-культурної ідентичності, збереженням самобутності рідної (української) культури, а також етнокультур народів, які проживають на території нашої країни та за її межами, вихованням толерантного ставлення до матеріальних і духовних надбань людства, плеканням мирного співіснування та діалогу між представниками різних етносів і національностей. У контексті сказаного значущою стає роль шкільного курсу «Зарубіжна література». Специфіка вивчення інокультурних художніх творів полягає у розумінні словесного мистецтва через осмислення учнем-читачем взаємопов’язаності автохтонних (оригінальних) художніх текстів і перекладених. У процесі викладання зарубіжної літератури вчителю- практику через низку об’єктивних і суб’єктивних причин не завжди вдається представити своєрідність національно-культурної домінанти того чи іншого літературного твору як репрезентації етнокультурної свідомості автора, його народу, історико-культурної епохи.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Педагогічна майстерня І. Мегедь

26 серпня 2014 року в Будинку вчителя, що на вул. Володимирській, 57, відбулася педагогічна майстерня Ірини Мегедь, учителя-методиста Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва, методиста-кореспондента кафедри методики мов і літератури ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Учасниками педагогічної майстерні стали як досвідчені вчителі світової літератури (учасники творчих груп), так і вчителі, що лише розпочинають педагогічну діяльність.

І. Мегедь запропонувала дослідити текст Л.Толстого «Кісточка» за допомогою різних прийомів аналізу.  Учасники розподілилися на групи, отримали дидактичний матеріал й розпочали роботу.

ДЕТАЛЬНІШЕ