Методична скринька

Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога (Частина 1)

header_portfolioМодернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання педагогічної і науково-методичної діяльності вчителя. Однією з таких форм може стати Портфоліо вчителя, популярне в різних системах освіти.

Що таке Портфоліо? В перекладі з англійської – «папка, справа, посада»; з італійської – «папка з документами», «папка спеціаліста»; з французької – «викладати», «формулювати», «нести», а також «аркуш», «сторінка» або «досьє», «зібрання досягнень».

ДЕТАЛЬНІШЕ

Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога (Частина 2)

header_portfolioРозділ ІІ. Науково-методична діяльність.

До цього розділу поміщають методичні матеріали, які свідчать про рівень професіоналізму педагога. Цей розділ містить:

 • Авторські програми з предмета, програми факультативів і гуртків, елективних курсів, досвід адаптації до предмета інноваційних технологій, конспекти відкритих уроків, завдання, що їх розробив педагог і які отримали громадське визнання.
 • Рукописи кандидатської і докторської дисертацій.
 • Результати творчого звіту, реферату, доповіді, статті.
 • Результати роботи в методичних об’єднаннях, радах, комісіях, проблемних творчих групах, співробітництво з методичним центром, Інститутом післядипломної педагогічної освіти, проведення педагогічної практики, участь в оргкомітеті і журі олімпіади тощо.
 • Результати проведення експериментальної, дослідницької роботи. Результати апробації підручників, посібників, педагогічних програмових засобів.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога (Частина 3)

header_portfolioРозділ V. Навчально-матеріальна база.

Цей розділ містить:

 • Перелік словників та іншої довідкової літератури з предмета.
 • Список наочності (макети, схеми, ілюстрації, портрети тощо).
 • Перелік технічних засобів для впровадження ІКТ у навчально-виховний процес (комп’ютер, проектор, SMART-дошка, мультимедійні підручники, аудіо-відео-посібники тощо).
 • Перелік дидактичного матеріалу (прикладів виконання завдань, написання творів і под.).
 • Презентації інформаційних проектів учнів, які можна використовувати як довідкову літературу.
 • Інші документи.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Методичні рекомендації щодо навчання виразного читання

book-reading[1]І. Необхідною умовою досягнення високої професійної майстерності педагога є оволодіння основами теорії і практики мистецтва слова, ораторського мистецтва та виразного читання. Ефективність здобуття освіти учнями напряму залежить від того, наскільки слово учителя або читаний ним текст спонукатиме учнів до активної діяльності, критичного мислення, розуміння і поціновування ними змісту і значення слова.

ДЕТАЛЬНІШЕ