Засоби активізації читацької діяльності «дітей мережевого розуму» ЛЕСЯ ПІКУН

pikun-min

 

Леся Пікун,

кандидат  філологічних наук,

доцент кафедри германської філології

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка


 

 

«Завдяки Інтернету ми повернулися в еру текстів»

У. Еко

Засоби активізації читацької діяльності

«дітей мережевого розуму»

Спираючись на своєрідність сучасного світогляду, можемо запропонувати адекватні моделі зустрічі СВОГО і ЧУЖОГО, те, що дозволить придивитися, вслухатися до В.Шекспіра та «погратися» з його творчістю.

Постмодерністський поп-арт асимілював і адаптував образ В.Шекспіра, що виявляється одним із способів подолання відстороненості та застарілості (мал. 1).

1

Віртуальна реальність інтернет мережі здатна воскресити митця та залучити його до СВОГО світу за допомогою створення сторінки у соціальній мережі. Така сторінка існує в Facebook (мал. 2), до якої можна долучитися, або створити свою (мал. 3). Це цікавий та ефективний спосіб для самостійного ознайомлення з творчістю Шекспіра ознайомлення та її засвоєння.

2

Використання особливості кліпового мислення виявляється мало ефективним у засвоєнні та систематизації інформації. Відтак результативним є використання інфографіків та блок схем та створення власних. Наведемо декілька прикладів).  (мал. 4).

34

Важливим також є завдання спрямовані на вербалізацію власних вражень та досвіду щодо прочитаного чи переглянутого твору Шекспіра. На це спрямоване створення власного блогу, в якому пропонується висловити свої передчуття та сподівання перед прочитанням / переглядом твору Шекспіра та враження після прочитання / перегляду (мал. 7).

5

Для відчуття Шекспіра пропонуються завдання на створення аудіо-відео роликів із власною декламацією вподобаної поезії із музичним та візуальним супроводом.

Відтак запропоновані навчальні прийоми, що базуються на специфіці світогляду сучасної історичної епохи, виявляються ефективними у моделюванні зустрічі свого та чужого на прикладі вивчення творчості В.Шекспіра. Такі прийоми впроваджують у практику думки Б. Вальденфельса та Х.-Г.Гадамера. Б. Вальденфельс запропонував спосіб зняття такого конфлікту між СВОЇМ і ЧУЖИМ через сприйняття ЧУЖОГО як таке, на що ми вимушені відгукнутися, «пильніше придивитися та вслухатися» (підкреслено нами – П.Л.) [1]. Х.-Г. Гадамер використав метафору «внутрішнього вуха» (підкреслено нами – П.Л.) як базу, за допомогою якої можливо подолати бар’єр, який відокремлює різні світи та культури. Будь-який «світ» здатен пізнати інший, а відтак розширити свій власний «світ». Для цього потрібна спільна мова між тими, хто спілкується, «вони поступово зігруються і починають домовлятися» (підкреслено нами – П.Л.) [2, c.77].

Література

  1. Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о “Чужом”/ Б. Вальденфельс; [пер. с немец.] [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступу: http: //www //anthropology.rinet.ru>old/6/wald.htm
  2. Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного/Х.-Г. Гадамер; [пер. с немец.] ‒ М.: Искусство, 1991. ‒ 368 с.
  3. An Illustrated Biography of William Shakespeare [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.freelyeducate.com/2014/01/three-free-shakespeare-study-guides-illustrated.html
  4. ¿Eh, William, eres tú? (Las otras caras de Shakespeare) [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступу:http://www.eraseunavezqueseera.com/2014/08/06/las-otras-caras-de-shakespeare/
  5. William Shakespeare in statistics [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступу:http://visual.ly/william-shakespeare

Захищено авторським правом.

Використання статті або її елементів можливе лише за умови обов’язкового зазначення імені автора та джерела запозичення.